Kupní smlouvy

  • 0

Kupní smlouvy

Category : zpravodajství

Zájemce o koupi nemovitosti se musí připravit, že v rámci obchodu ho čeká hned několik smluv k podpisu. Zejména pokud nemovitost bude financovat úvěrem, nevystačí si jen s kupní smlouvou. Jako jeden z důkazů účelovosti použití úvěru vyžaduje banka smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

V případě, že má kupec o nemovitost vážný zájem a potřebuje čas na vyřízení hypotéky, většinou uzavírá s prodejcem smlouvu o smlouvě budoucí kupní.  Tento dokument dává obchodu časový rámec. Písemně tak obě strany stvrzují, do jaké doby uzavřou kupní smlouvu a za jakých podmínek. Aby nevznikly rozpory ohledně stanovených podmínek prodeje, měla by být kupní smlouva přílohou podepsané smlouvy o smlouvě budoucí. Před podpisem by si ji měl kupující i prodávající důkladně přečíst a v případě pochybností se poradit s právníkem. Je třeba velké obezřetnosti stejně jako u všech ostatních dokumentů, které člověk stvrzuje svým podpisem.

 

A co by nemělo ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě chybět?

  • Určení předmětu koupě
  • Vymezení dohodnuté lhůty k uzavření kupní smlouvy
  • Určení kupujícího a  prodávajícího
  • Povinnosti prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo
  • Povinnosti kupujícího zaplatit prodávající smluvenou kupní cenu
  • Určení kupní ceny a  způsobu platby
  • Uvedení smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí
  • Ujednání o závazku budoucího prodávajícího, že uvedenou nemovitost v době platnosti smlouvy o smlouvě budoucí nezatíží zástavním právem, věčným břemenem či jiným způsobem

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se řídí ustanovením § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: realitycechy.cz

 


Leave a Reply