Výkup nemovitostí a zpětný leasing nemovitostí

 • -

Výkup nemovitostí a zpětný leasing nemovitostí

Category : zpravodajství

Řešíte finanční problémy nebo exekuci a nechcete přijít o nemovitost? Potřebujete peníze? Pak je projekt Výkup nemovitostí s možností zpětného odkupu určen právě Vám.

 

Jak funguje projekt Výkup nemovitostí:

 • financování klienta prostřednictvím odkupu jeho nemovitosti, její zpětný pronájem s možností odkupu zpět
 • nemovitost prodáváte jen na přechodnou dobu

 

Komu je určen projekt Výkup nemovitostí:

 • každému, kdo vlastní nemovitost bez rozlišení zda je fyzickou nebo právnickou osobou
 • v bance jste nedostali úvěr a potřebujete finanční prostředky
 • na nemovitosti váznou exekuce a zástavy které nepřevyšují 60 % hodnoty nemovitosti
 • hrozí Vám dražba nemovitosti
 • hrozí Vám exekuce, převedenou nemovitost exekutor nepostihne
 • nemovitost prodáváte jen na přechodnou dobu
 • jste v insolvenčním řízení a zajištěný věřitel uplatňuje zpeněžení zajištěné nemovitosti
 • potřebujete vyřešit oddlužení nemovitosti

 

Co vše je potřeba k vyřízení:

 • občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku
 • soupis závazků váznoucích na nemovitosti – můžeme zajistit na základě plné moci
 • odhad nemovitosti – ocenění můžeme vypracovat sami a zdarma

 

Průběh procesu:

 • Na základě kupní smlouvy jsou postoupena vlastnická práva k nemovitosti na investora. Kupní cena je následně uhrazena na bankovní účet určený Vámi, případně hotovostně. V případě závazků, je část kupní ceny hrazena věřitelům na úhradu Vašich dluhů.
 • Uzavřením předkupního práva, které se zapíše do katastru nemovitostí, můžete využít zpětný odkup nemovitosti za předem domluvených podmínek, tj. do kdy je možné využít zpětný odkup a za jakou kupní cenu
 • Podepsáním nájemní smlouvy užíváte nemovitost jako doposud. Nájemce hradí investorovi měsíční nájemné odpovídající výši v místě obvyklém. Jako doposud hradíte dál zálohy za služby spojené s nemovitostí, jako je elektřina, voda, teplo, fond oprav apod.

 


Jak funguje výkup nemovitostí v praxi?

Pokud se rodina nebo jednotlivec dostane na kraj dluhové pasti, existuje řešení. 

Pro začátek je třeba říci, že celková výše dluhů nesmí převyšovat hodnotu nemovitostí v majetku.

 

Uvedeme příklad:

Mám dům na předměstí města, jehož hodnota je 5 milionů korun. Na domě vázne hypotéka, na které zbývá doplatit 2,5 milionu korun, tedy polovina hodnoty dluhu. Rodina má ale ještě další závazky v podobě leasingu na auto ve výši 500 tisíc korun (měsíční splátka 15 tisíc) a spotřebitelský úvěr ve výši 200 tisíc s měsíční splátkou 5 tisíc korun. Celkově rodina na splátkách platí přes 30 tisíc korun a nezbývá jí na běžný provoz domácnosti, který odhadují na 15 až 20 tisíc měsíčně. Vzhledem k tomu, že jejich celkové dluhy dosahují zhruba 3,2 milionu a hodnota nemovitosti je 5 milionů, můžou se ze spletité situace vyvázat odkupem nemovitosti.

Jak to probíhá?

Investor vyplatí všechny vzniklé dluhy – hypotéku, leasing a spotřebitelský úvěr, vezme si nemovitost do zástavy, sníží měsíční splátky rodině na zhruba 10 tisíc korun a v domě je nechá bydlet na základě nájemní smlouvy. Zároveň se zaváže, že kdykoliv rodina bude chtít dům zpět, odprodá jim nemovitost za zbývající dlužnou částku. Zpětný leasing totiž můžete kdykoliv ukončit a převést nemovitost zpět do svého vlastnictví.

Tento produkt zatím na českém trhu není příliš rozšířený. Je to škoda především pro ty, kteří o této možnosti nevěděli – nemovitost jim pak byla zabavena, prodána za nižší částku a výtěžek z aukce ani nepokryl celkové závazky. Ve výsledku tak nemají dům a zároveň ještě musí splácet staré dluhy. Reverzní leasing nemovitosti by v takovém případě vše jednoduše a hlavně rychle vyřešil.


Pokud by jste chtěli využít naší službu – Výkup nemovitostí nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte naší společnost:

 • MAGNET REALIT s.r.o.
 • Mob: 725 632 529
 • E-mail: info@firmamagnet.cz