Author Archives: Aleš Chmelík

 • -

Stavebnictví se v posledních letech daří

Category : zpravodajství

Pozemní stavitelství stabilně roste již od poloviny roku 2016 a za leden až červenec letošního roku zaznamenalo meziroční růst +2,4 %. Také inženýrské stavitelství se pomalu vzpamatovává z propadu a meziročně roste rychleji (+6,6 %). Roste též hodnota stavebních povolení i nových zakázek.

Stavební společnosti provedly v roce 2018 stavební práce v hodnotě 502 miliard korun, což v meziročním porovnání představuje růst o 10,7 %.  Z hlediska objemu stavebních prací se nejvíce prostavělo v Praze (21 %). Pro veřejné zadavatele bylo loni prostavěno 116 mld. Kč, což představuje 42 %.

V roce 2018 bylo dokončeno 18 666 nových bytových budov a v nich 29 657 bytů. Počty dokončených bytů ve srovnání s minulým rokem rostly, a to jak v rodinných, tak v bytových domech. Dvě třetiny bytů v nové výstavbě byly dokončeny v rodinných domech,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Rodinné domy se staví především ve Středočeském kraji v obcích kolem Prahy, dále v Jihomoravském kraji především v okrese Brno-venkov a také v Moravskoslezském kraji, kde se výstavba odehrává spíše ve městech. V seznamu míst s rozsáhlou bytovou výstavbou se nacházejí také horské obce, které jsou atraktivní pro bytovou výstavbu rekreačních bytů. Nosná konstrukce rodinných domů byla převážně zděná, ale stále narůstá podíl dřevostaveb. Loni bylo ze dřeva postaveno již 16 % rodinných domů, o 15 procentních bodů více než v roce 2000. Energetická náročnost nových rodinných domů je převážně velmi úsporná, podíl mimořádně úsporných domů je dlouhodobě zhruba 6 %. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu v rodinném domě loni činily 3,43 mil. Pětina bytových domů byla dokončena v Praze a intenzivně se bytové domy stavěly také v kraji Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském. Téměř dvě třetiny bytových domů byly postaveny jako velmi úsporné. Výstavba jednoho bytu v bytovém domě vyšla v průměru na 2,14 mil. Kč.

Počty zahájených bytů klesaly od roku 2008 až do roku 2013. Loni byl zaznamenán pětiprocentní růst a jednalo se o již pátý růst v řadě. Do konce července byla zahájena výstavba 22 190 bytů, meziročně o 16,5 % více. „Za rok 2019 se zatím zahájilo 6 855 bytů  v bytových domech a tento údaj snese srovnání s konjunkturním rokem 2008. Projektů je ale poměrně málo, proto hodnocení meziročních změn podléhá velkým výkyvům,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Za leden až červenec 2019 rostla orientační hodnota stavebních povolení o 19,7 %. Celková hodnota nových zakázek v prvním pololetí letošního roku meziročně vzrostla o 0,7 % a činila 123 mld. Kč. Produkce českého stavebnictví byla v 1. pololetí 2019 na úrovni EU28, tedy s meziročním růstem  o 3,4 %. Z okolních států je na tom podobně Německo (+3,8 %), Rakousko a Polsko zaznamenaly výraznější růsty (7,0 resp. 9,2 %). Naopak Slovensko jako jedna z mála zemí vykázalo pokles stavební produkce (-1,0 %).

Zdroj: Český statistický úřad


 


 • -

STAVBA ROKU 2019

Category : zpravodajství

Ve 27. ročníku prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019, vypisované ABF Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, bylo přihlášeno celkem 59 staveb a stavebních děl, z toho 6 staveb je do Zahraniční stavby roku 2019. Od 15. srpna do 20. září je otevřeno hlasování veřejnosti.

Přihlášené stavby představují špičku stavitelského umění. Nejsilněji je zastoupena Praha (13 staveb), následují shodně Královéhradecký kraj (7), Středočeský kraj (7), po 5 stavbách jsou zastoupeny kraje Jihočeský a Moravskoslezský, kraj Plzeňský je zastoupen 4 a kraj Liberecký 3 stavbami, po 2 přihláškách přišlo z kraje Pardubického, Jihomoravského a Zlínského. Po jednom kandidátovi na titul Stavba roku 2019 mají kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediný nezastoupený kraj stavbou je kraj Olomoucký.

Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi.

Pozitivním signálem je, že mezi přihlášenými jsou i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné.

Odborná pětičlenná porota navštívila všech 53 přihlášených staveb. Nominace 15 objektů na titul Stavba roku bude vyhlášena 9. září 2019 v Národním technickém muzeu v Praze. Slavnostní udílení titulů a Zvláštních cen proběhne 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

Výstava Stavby roku 2019 proběhne i v rámci veletrhu FOR ARCH od 17. 9. do 21. 9. 2019.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu


 


 • -

Nejvíc nebytových budov bylo postaveno na Moravě

Category : zpravodajství

Nebytových budov se v roce 2018 postavilo meziročně o 50,7 % více. Nejvíce jich bylo postaveno v Jihomoravském kraji, v Praze byly postavené budovy nejdražší a prostorově největší.

V České republice bylo v loňském roce postaveno 1 621 nebytových budov, ve srovnání s rokem 2017 to představuje růst o 50,7 %.

Vzrostla také hodnota investičních nákladů na nové nebytové budovy o 43,3 % a celková podlahová plocha se zvýšila o 49,5 %. „Téměř polovinu ze všech postavených nebytových budov v loňském roce tvořily hotely a obdobné stavby. Naopak nejméně se dokončilo budov pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělání a zdravotnictví. Přesto byly investiční náklady v této kategorii nejvyšší ze všech,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Největší budovy se staví pro potřeby průmyslu a skladování. Vloni se jednalo o 41,4 tisíc m3 obestavěného prostoru a průměrnou podlahovou plochu 3 832 m2. Budovy pro dopravu a telekomunikace byly nejmenší, v průměru na jednu stavbu připadlo 491 m3 obestavěného prostoru a 107 m2 podlahové plochy.

Z územního hlediska se nebytové budovy stavěly nejvíce v Jihomoravském kraji, kde jich bylo dokončeno 257, nejméně naopak v Libereckém kraji (51). Nejdražší a prostorově největší stavby byly v Praze. Jedna zde dokončená budova měla v průměru hodnotu investičních nákladů 287,1 mil. Kč, podlahová plocha připadající na jednu budovu byla 5,6 tis. m2 a obestavěný prostor 27,6  tis. m3. Nejlevnější stavby se dokončily na Liberecku, kde průměrná investiční hodnota nepřesáhla 2,9 mil. Kč. Nejmenší budovy se dokončovaly na Vysočině, průměrná podlahová plocha zde byla 215 m2 a obestavěný prostor 1 128 m3.

Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr • -

V roce 2018 se prostavělo 502 miliard

Category : zpravodajství

Firmy provedly v roce 2018 stavební práce v hodnotě 502 miliard Kč. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následoval Jihomoravský kraj.

Stavební práce v loňském roce meziročně vzrostly o 10,7 % a překonaly hodnotu 500 miliard korun.

Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce mimo území České republiky tvoří významnou součást jejich celkového obratu.

Všechny firmy staví nejvíce v kraji svého sídla a často také směřují své stavební aktivity do sousedních regionů.

Nejvíce stavebních příležitostí je v Praze a některé podniky zde odpracují značnou část svých zakázek. Jedná se například o stavaře ze Středočeského nebo Libereckého kraje. Společnosti z Karlovarského kraje naopak mimo svůj region téměř necestují a řadí se k největším stavebním „patriotům“. Na území vlastního kraje v loňském roce provedly 80 % zakázek,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Pro veřejné zadavatele bylo v České republice v roce 2018 realizováno 114 mld. Kč, což je 42 % z celkového objemu vynaložených prostředků.Veřejné prostředky v převážné většině směřovaly do výstavby inženýrských staveb, případně nebytových nevýrobních budov. Nejvíce bylo z veřejných zdrojů prostavěno v Praze (16,4 mld. Kč), dále pak následoval kraj Jihomoravský (15,7 mld. Kč) a Středočeský (14,0 mld. Kč). Podíl prací pro veřejné zadavatele se v jednotlivých regionech pohybuje od 28 % v Praze do 51 % na Vysočině a kraji Pardubickém. Svůj vliv může v jednotlivých oblastech sehrát i nedostatek zakázek ze soukromých zdrojů, takže podíl stavebních prací pro veřejné dodavatele je pak logicky větší než v oblastech s celkově vyšší investiční aktivitou všech subjektů.

Další nová data o stavebnictví naleznete na webu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr


 


 • -

Vloni se v ČR postavilo téměř 19 tisíc nových bytových budov

Category : zpravodajství

V roce 2018 se v České republice postavilo 18 666 nových bytových budov a v nich 29 657 bytů.

Počet dokončených bytů ve srovnání s minulým rokem vzrostl, a to jak v rodinných, tak i v bytových domech. Prostřednictvím nástaveb nebo úprav nebytových prostor v již stojících budovách vzniklo 3 535 bytů.

Dvě třetiny bytů byly dokončeny v rodinných domech. Na jejich výstavbu bylo vynaloženo 66 miliard korun. Náklady na výstavbu jednoho bytu činily 3,4 milionu korun.

Byty v rodinných domech se nejčastěji stavěly v dispozici 4+1. Menších bytů bylo naprosté minimum. Obytná plocha se pohybovala od 20 m2 do 500-700 m2 a v průměru činila 91 m2. Výstavba jednoho rodinného domu trvala v průměru tři a půl roku a převažovala třída B energetické náročnosti.

Rodinné domy měly nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2018 bylo dokončeno 2 945 nových rodinných domů tohoto typu. Na celkové výstavbě se podílely šestnácti procenty, což je nejvíce od roku 1997,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Bytových domů se vloni dokončilo 373 a jejich výstavba stála 22 miliard korun. Bytů v nich bylo celkem 10 305. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu činily 2,1 milionu korun a na jeden dům připadalo v průměru 28 bytů. Také v kategorii bytových domů převažovala energetická třída B.

Detailnější informace o dokončených bytech naleznete na webu ČSÚ:  
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr • -

Výkup nemovitostí a zpětný leasing nemovitostí

Category : zpravodajství

Řešíte finanční problémy nebo exekuci a nechcete přijít o nemovitost? Potřebujete peníze? Pak je projekt Výkup nemovitostí s možností zpětného odkupu určen právě Vám.

 

Jak funguje projekt Výkup nemovitostí:

 • financování klienta prostřednictvím odkupu jeho nemovitosti, její zpětný pronájem s možností odkupu zpět
 • nemovitost prodáváte jen na přechodnou dobu

 

Komu je určen projekt Výkup nemovitostí:

 • každému, kdo vlastní nemovitost bez rozlišení zda je fyzickou nebo právnickou osobou
 • v bance jste nedostali úvěr a potřebujete finanční prostředky
 • na nemovitosti váznou exekuce a zástavy které nepřevyšují 60 % hodnoty nemovitosti
 • hrozí Vám dražba nemovitosti
 • hrozí Vám exekuce, převedenou nemovitost exekutor nepostihne
 • nemovitost prodáváte jen na přechodnou dobu
 • jste v insolvenčním řízení a zajištěný věřitel uplatňuje zpeněžení zajištěné nemovitosti
 • potřebujete vyřešit oddlužení nemovitosti

 

Co vše je potřeba k vyřízení:

 • občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku
 • soupis závazků váznoucích na nemovitosti – můžeme zajistit na základě plné moci
 • odhad nemovitosti – ocenění můžeme vypracovat sami a zdarma

 

Průběh procesu:

 • Na základě kupní smlouvy jsou postoupena vlastnická práva k nemovitosti na investora. Kupní cena je následně uhrazena na bankovní účet určený Vámi, případně hotovostně. V případě závazků, je část kupní ceny hrazena věřitelům na úhradu Vašich dluhů.
 • Uzavřením předkupního práva, které se zapíše do katastru nemovitostí, můžete využít zpětný odkup nemovitosti za předem domluvených podmínek, tj. do kdy je možné využít zpětný odkup a za jakou kupní cenu
 • Podepsáním nájemní smlouvy užíváte nemovitost jako doposud. Nájemce hradí investorovi měsíční nájemné odpovídající výši v místě obvyklém. Jako doposud hradíte dál zálohy za služby spojené s nemovitostí, jako je elektřina, voda, teplo, fond oprav apod.

 


Jak funguje výkup nemovitostí v praxi?

Pokud se rodina nebo jednotlivec dostane na kraj dluhové pasti, existuje řešení. 

Pro začátek je třeba říci, že celková výše dluhů nesmí převyšovat hodnotu nemovitostí v majetku.

 

Uvedeme příklad:

Mám dům na předměstí města, jehož hodnota je 5 milionů korun. Na domě vázne hypotéka, na které zbývá doplatit 2,5 milionu korun, tedy polovina hodnoty dluhu. Rodina má ale ještě další závazky v podobě leasingu na auto ve výši 500 tisíc korun (měsíční splátka 15 tisíc) a spotřebitelský úvěr ve výši 200 tisíc s měsíční splátkou 5 tisíc korun. Celkově rodina na splátkách platí přes 30 tisíc korun a nezbývá jí na běžný provoz domácnosti, který odhadují na 15 až 20 tisíc měsíčně. Vzhledem k tomu, že jejich celkové dluhy dosahují zhruba 3,2 milionu a hodnota nemovitosti je 5 milionů, můžou se ze spletité situace vyvázat odkupem nemovitosti.

Jak to probíhá?

Investor vyplatí všechny vzniklé dluhy – hypotéku, leasing a spotřebitelský úvěr, vezme si nemovitost do zástavy, sníží měsíční splátky rodině na zhruba 10 tisíc korun a v domě je nechá bydlet na základě nájemní smlouvy. Zároveň se zaváže, že kdykoliv rodina bude chtít dům zpět, odprodá jim nemovitost za zbývající dlužnou částku. Zpětný leasing totiž můžete kdykoliv ukončit a převést nemovitost zpět do svého vlastnictví.

Tento produkt zatím na českém trhu není příliš rozšířený. Je to škoda především pro ty, kteří o této možnosti nevěděli – nemovitost jim pak byla zabavena, prodána za nižší částku a výtěžek z aukce ani nepokryl celkové závazky. Ve výsledku tak nemají dům a zároveň ještě musí splácet staré dluhy. Reverzní leasing nemovitosti by v takovém případě vše jednoduše a hlavně rychle vyřešil.


Pokud by jste chtěli využít naší službu – Výkup nemovitostí nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte naší společnost:

 • MAGNET REALIT s.r.o.
 • Mob: 725 632 529
 • E-mail: info@firmamagnet.cz