Author Archives: Aleš Chmelík

 • -

Růst cen nemovitostí nezpomaluje

Category : zpravodajství

Téma růstu cen nemovitostí je v Česku stále aktuální. Zvláště ve velkých městech se byty stávají pro většinu zájemců nedostupnými. Vývoj indexu cen nemovitostí (HPI) zatím nenaznačuje, že by mělo dojít k výraznější změně.

Ceny nemovitostí se ve 3. čtvrtletí 2019 zvyšovaly ve většině zemí EU.

Podle nejnovějších údajů Eurostatu se ČR stále drží mezi zeměmi, kde nemovitosti ve 3. čtvrtletí 2019 zdražovaly nejrychleji – meziročně i mezičtvrtletně. Tempo sice nedosahuje dvouciferných hodnot jako v roce 2017 (tehdy byla ČR v čele žebříčku), přesto je meziroční navýšení velmi vysoké (8,6 %).

(Tabulka za 3. Q 2019, zdroj ČSU)

Ceny rostou rychleji v nových členských zemích

Průměrný meziroční přírůstek cen nemovitostí v EU ve 3. čtvrtletí činil 4,1 % a růst se ve srovnání s rokem 2018 mírně snížil. K největšímu navýšení došlo v Lotyšsku (13,5 %), na Slovensku (11,5 %) a v Lucembursku (11,3 %). Podle zpráv o zdražování bydlení se v Lotyšsku i na Slovensku odehrává scénář známý v Česku – dlouhotrvající období ekonomického růstu zvyšuje poptávku po nemovitostech, zejména v metropolitní oblasti, nabídka však nedokáže dostatečně rychle reagovat. V metropoli přibývá nových nemovitostí pomalu a již dokončené projekty developeři „pouštějí“ na trh po částech. Jak je vidět na českém příkladu, prudký cenový růst se postupně přelije i do oblastí mimo hlavní město, což může způsobovat problémy nízko­příjmovým skupinám obyvatel.

V současnosti rostou ceny nemovitostí rychleji v zemích, které do EU vstoupily po roce 2000. Meziročního přírůstku nad průměrem EU dosáhlo 11 z novějších členů. Pod průměrem se umístily jen Rumunsko (3,9 %) a Kypr (2,3 %). Ve 3. čtvrtletí nakonec meziročně vzrostl HPI ve všech zemích EU. Nejméně to bylo v Itálii (0,4 %, první meziroční přírůstek od 4. kvartálu 2016). Poměrně výrazně loni zpomalil meziroční růst HPI ve Velké Británii (ve 3. čtvrtletí dosáhl 1,1 %). Nízká dynamika naopak přetrvává ve Finsku (1,2 %).

Zdroj: Český statistický úřad


 


 • -

Rok 2019 byl pro stavebnictví úspěšný

Category : zpravodajství

Stavební produkce vzrostla v roce 2019 meziročně o 2,3 % a jednalo se již o třetí rok růstu. V dobré kondici je pozemní i inženýrské stavitelství a vývoj v oblasti hodnoty stavebních povolení a zakázek dává naději také do roku 2020. Dařilo se též bytové výstavbě zejména ve fázi zahajování.

Stavební produkce loni navázala na úspěchy z předchozích let a reálně meziročně vzrostla o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 2,0 % a k celkovému růstu přispěla 1,4 procentního bodu. Inženýrské stavitelství zaznamenalo o něco rychlejší růst, o 3,4 %, ale příspěvek byl s ohledem na menší váhu pouze +0,9 procentního bodu. „Podle dosud známých statistických údajů můžeme předpokládat, že objem stavebních prací se za rok 2019 bude pohybovat kolem 550 mld. korun v běžných cenách,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Naději na příznivý vývoj dává statistika stavebních povolení. Jejich orientační hodnota dosáhla loni 414,3 mld. Kč a meziroční růst o 15,7 % byl již pátým v řadě. Dařilo se nové výstavbě i změnám dokončených staveb ve všech kategoriích. „Nejvíce k růstu orientační hodnoty stavebních povolení přispěla nová výstavba bytových budov a opravy dopravní infrastruktury,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Trendu orientační hodnoty stavebních povolení odpovídal také vývoj stavebních zakázek. Celková hodnota nových zakázek uzavřených v roce 2019 činila 248,5 mld. a meziročně díky inženýrským stavbám vzrostla o 5,3 % Kč. Nové zakázky v pozemním stavitelství zaznamenaly stagnaci, což lze s přihlédnutím k vysoké základně z předchozích let hodnotit kladně.

V roce 2019 byla zahájena výstavba 38 677 bytů, což oproti roku 2018 představuje růst o 16,8 %. Jednalo se o již šestý růst v řadě, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká. Většinu zahájených bytů tvoří byty v rodinných domech a realizují se převážně mimo hlavní město. V Praze se uplatňují především byty v bytových domech a v roce 2019 se jich zahájilo meziročně dvakrát více. „Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. V roce 2019 počet dokončených bytů přesáhl 36 tisíc a přiblížil se hodnotám z období konjunkturních let, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů, uvádí Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Zdroj: Český statistický úřad


 


 • -

Ceny bydlení v Evropě na vzestupu

Category : zpravodajství

Reality a bydlení – Platby za bydlení představují čtvrtinu celkových výdajů evropských domácností. Největší podíl tvořily v roce 2018 ve Finsku, Dánsku a na Slovensku, nejnižší pak na Maltě. Značnou část rodinného rozpočtu ukrajují i Čechům. Nejvyšší růst cen bydlení pocítily v posledních letech domácnosti ve Finsku a Nizozemsku.

V roce 2018 utratily domácnosti v Evropské unii téměř 2,1 bilionu eur za bydlení a energie. To představuje 24,0 % jejich celkových spotřebních výdajů, tedy největší skupinu výdajů evropských domácností. Další v pořadí byly položky doprava (13,2 %), potraviny a nealkoholické nápoje (12,1 %), rekreace a kultura (9,1 %) a restaurace a hotely (8,7 %). Zbývající položky představovaly nábytek, vybavení domácnosti a věci pro běžnou údržbu domácnosti (5,4 %), oděvy a obuv (4,7 %), alkoholické nápoje, tabák a narkotika a dále zdraví (shodně 3,9 %), komunikace (2,3 %), vzdělávání (1,2 %) a ostatní (11,4 %).

Nejvíce na bydlení vydávají Finové, Dánové a Slováci

Ve velké většině členských států EU představuje nejvýznamnější skupinu výdajů domácností bydlení, voda, elektřina, plyn a jiná paliva. V roce 2018 byl tento podíl nejvyšší ve Finsku (28,5 %), Dánsku (28,1 %) a na Slovensku (27,7 %), dále ve Francii (26,3 %), Velké Británii (26,0 %), Švédsku (25,9 %) a Česku (25,2 %). Nejméně platili za své bydlení obyvatelé Malty (10,3 %), Litvy (15,0 %) a Kypru (15,1 %).

Rekordní nárůst výdajů za bydlení zaznamenali ve Finsku

Výdaje za bydlení a energie rostly v celé EU v posledním desetiletí ze všech hlavních skupin nejvíce. V roce 2008 tvořily 23,2 % celkových výdajů domácností, v roce 2018 pak 24,0 %. Celkově tedy vzrostly o 0,8 procentního bodu.

Nejvyšší nárůst zaznamenali statistici ve Finsku (o 4,8 procentního bodu). Dále následovaly Nizozemsko (+3,1 p. b.), Portugalsko (+2,7 p. b.), Bulharsko (+2,5 p. b.), Irsko a Španělsko (shodně +2,1 p. b.) a Lucembursko (+2,0 p. b.). V deseti členských státech došlo k poklesu, a to nejvíce na Slovensku (–2,9 p. b.). Za ním se umístily Maďarsko (–2,1 p. b.), Německo a Lotyšsko (–1,7 p. b.), Malta (–1,3 p. b.), Kypr (–1,0 p. b.), Polsko (–0,7 p. b.), Švédsko (–0,4 p. b.), Velká Británie (–0,3 p. b.) a Česko (–0,1 p. b.).

Zdroj: Český statistický úřad


 


 • -

Montované haly. Šetří váš čas i peníze

Category : zpravodajství

Montované haly jsou nejjednodušší a především nejlevnější variantou pro zastřešení větší plochy. Jejich využití je velmi široké a pro jejich realizaci hovoří mnoho výhod.

 

Pestrost využitíMohou sloužit například jako sklady, výrobní a průmyslové haly, logistiku, dílny, garáže pro stavební nebo zemědělskou techniku a stroje, úložiště krmiva a zemědělských plodin, hangáry pro letadla, vojenské a humanitární potřeby, sportovní haly, jízdárny, stáje pro zvířata, veletržní haly, obchodní a prodejní prostory a mnoho dalšího…

Čas jsou peníze – Další výhodou je jejich velmi rychlá montáž, která u haly například o rozměrech 20×50 metrů (1000 m2) netrvá déle než čtyři dny. Jsou nezkutečně variabilní a lze je prakticky neomezeně nastavovat a rozšiřovat dle potřeby. K ukotvení haly není zapotřebí betonový fundament ani piloty. Montáž je možná na libovolném povrchu.

Mobilita – Bezstarostné a rychlé přemístění s minimálním narušením provozu ušetří vaše náklady a zvýhodní oproti konkurence. Montované haly kdykoliv bez sebemenších problémů rozložíte a postavíte na novém místě.

Široké příslušenství – Mimo to jsou konstrukce montovaných průmyslových objektů, hal a skladů k dispozici s rozsáhlým sortimentem příslušenství, včetně dveří pro zaměstnance, rolovacích vrat, osvětlení, energetických rozvodů, vzduchotechniky atd.

Montované haly jsou ideálním řešením pro všechny, kteří potřebují rychle vyřešit stavbu skladu nebo jiného objektu, ale zároveň požadují maximální kvalitu.

Unikátní mobilní haly můžete pořídit jako neizolovaný nebo zcela izolovaný – energeticky efektivní objekt. V tomto případě jde o tzv. thermo halu s výbornými tepelnými vlastnostmi. Haly jsou samozřejmě připraveny na maximální zatížení větrem a sněhem – vždy s ohledem na region, ve kterém bude stavba realizována.

Ceny montovaných hal – Ty se odvíjejí od spousty faktorů, proto se nedá stanovit univerzální ceník. Cena se tvoří na základě nezávazné poptávky, kterou si může každý zákazník nechat vypracovat podle konkrétních parametrů požadované haly. Postačí k tomu zaslat email, kde budou popsány základní požadavky. Zaručeně však, vždy půjde o daleko nižší cenové náklady než u jiných typů zastřešení. Proto zvolit k realizaci montované haly je vždy nejlepším a nejlevnějším rozhodnutím.

Podívejte se na naší nabídku průmyslových a komerčních hal – číst více…


 


 • -

Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Category : zpravodajství

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 15 milionů korun. Žádosti bude MMR přijímat až do 11. února.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj


 • -

Postup při nákupu nemovitostí v Dominikánské republice

Category : zpravodajství

Nákup nemovitostí do osobního vlastnictví

V oblasti Cabarete jsme se už sžili s místními obyvateli, prosadili jsme se ve vedení města, církve, regionální politiky a máme své vlastní dominikánské právníky a bankéře. Proto jsme schopni dostat se k nemovitostem za zajímavou cenu. Jsou to nemovitosti, které se nacházejí v určité tísni, majitel potřebuje peníze, protože chce odcestovat zpět do své vlasti, nemovitosti v insolvenci anebo nemovitosti zabavené právníky. Vzhledem k této skutečnosti mají nemovitosti značně podhodnocenou cenu.

A proto i my našim partnerům zajišťujeme nemovitosti, které kupují za maximálně 70 % – 80 % jejich tržní hodnoty, díky čemuž se již při nákupu mohou nacházet ve 20% – 30% zisku. Nemluvě o potenciálu nárůstu hodnoty nemovitosti díky aspektům, o kterých se zmiňujeme výše, a růstu celkového realitního trhu v DR.

Index nárůstu cen turistických ubytovacích objektů za posledních 10 let (2006 – 2016): 9,84 % ročně (roční nárůst hodnoty zastavěné plochy turistických komplexů v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží – informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata dne 10. 10. 2017). Index spekulativního nákupu – nákup pozemků za posledních 10 let (2006-2016): 11,72 % ročně (roční nárůst hodnoty pozemků v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží – informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata dne 10. 10. 2017).

Postup při nákupu – Způsob a možnosti osobního vlastnictví

Vlastnictví v DR je ve všech směrech stejné jako u nás, DR má také svůj katastr, tudíž je možné vlastnit nemovitost buď jako fyzická, anebo právnická osoba. Je možné vlastnit veškeré nemovitosti, které mají své titulo (něco jako u nás LV s parcelním číslem) Proto je zde možnost vlastnit pozemky, domky, vily, restaurace, hotýlky i velké hotelové komplexy. Je zde možnost vlastnit i jednotlivé apartmány, i ty ale musí mít své titulo. Pro získání titula, a pro to, aby mohlo být zapsáno v katastrálním úřadě jako samostatný objekt, a mohl tedy mít svého samostatného vlastníka, je potřeba, aby tento nový či nově budovaný apartmán měl velikost alespoň 58 m2. Máme ale možnost zajistit i apartmány menší, které měly titulo zřízené již dříve, ještě za starých podmínek, ty jsou o velikosti cca 38 m2. Vlastnictví apartmánů je pak stejné jako vlastnictví bytových domů u nás. Je jeden velký objekt, v němž je několik jednotlivých podílníků na objektu (vlastníků jednotlivých bytů). Stejně tomu je tak i u nákupu apartmánu do osobního vlastnictví v DR. Firma, založená za účelem nákupu hotelu či jiného projektu, je vlastníkem celého objektu, a jednotliví vlastníci apartmánů jsou spolupodílníky tohoto objektu, jejichž vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí.

K tomu, abych se mohl stát vlastníkem, potřebuji pouze platný pas.

S nemovitostmi i apartmány jsou spjaty roční náklady (daň z nemovitosti, náklady na energie, opravy, atd.), které jsou ve výši cca 3 % z ceny nemovitostí a je potřeba s nimi při vlastnictví počítat. Povinná daň je u nemovitostí s cenou nad 120 000 USD – 1%. Do výše ceny 120 000 USD se daň neplatí – tzv. chudobná daň = 0 USD. Zbylá část nákladů je dle obvyklých cen v posledních 5-10 letech – cca 2% z hodnoty nemovitosti. Pokud si kupujete nemovitost v DR proto, abyste zde dlouhodobě žili, platíte si tyto náklady sami. Pokud ale chcete v DR bydlet pouze přechodně, například pouze na pár měsíců v roce, přičemž zbytek roku trávit doma, můžeme vám nabídnout možnost, že vám na dobu, po kterou v DR nebudete, zajistíme zpětný pronájem Vámi zakoupené nemovitosti. Tento pronájem vám pokryje výše zmiňované náklady a velmi často ještě také přinese určitý roční zisk.

Předpoklad dobré investice

 1. Dominikánská republika leží v krásném slunném karibském ráji, kde by téměř každý člověk chtěl strávit alespoň jednu dovolenou v životě.
 2. Rozhodli jsme se pro ni díky milé povaze a ochotě místních obyvatel, krásám přírody a možnosti klidného života, ale hlavně díky velice zajímavým možnostem investice půdy, menších nemovitostí, ale i velkých hotelových komplexů.
 3. Nehrozí zde problémy spojené s migrační krizí, které by znehodnocovaly trh nemovitostí a životní pohodu, protože Dominikánská republika pro tyto lidi není nikterak zajímavá. Karibik je totiž dostatečně vzdálen od Evropy, Asie i Afriky.
 4. Dominikánská republika je založená na rodinném sociálním systému, v němž se členové rodiny starají o starší. Stát neposkytuje žádné finanční podpory, proto zde není místo pro migranty, kteří ve většině případů parazitují na Evropském sociálním systému.
 5. V Dominikánské republice nehrozí ani demografická krize, kvůli které si některé státy sami uprchlíky zvou, protože v DR je normální, že rodiny mají 5 – 6 dětí, a tudíž není potřeba zvyšovat porodnost.
 6. Jako levnou pracovní sílu Dominikánci využívají Haiťany. Díky tomu, že Haiti je jednou z nejchudších zemí světa, její obyvatelé pracují v DR i za opravdu nízkou mzdu. (Je to smutné, ale bohužel je to tak.) A Proto DR jinou levnou pracovní sílu ani nehledá.
 7. Hlavní důvod, proč v DR migrační krize nehrozí, je však ten, že v DR je 96 % Křesťanské populace, která neuzpůsobuje zákony a výjimky žádným jiným kulturám, proto zde ani není prostor pro rozšiřování jiných náboženských zvyklostí.
 8. Dalším důvodem je to, že Dominikánská republika je jediná země v Karibiku, které se dnes, zároveň však i z historického hlediska, nejméně dotýká působení živelných pohrom.
 9. Hurikány Irma a Maria Dominikánskou republiku, a ani okolí Cabarete, ve kterém se naše investiční záměry nachází, nijak značně nepoškodily. Vlny byly sice větší než obvykle. A také popadalo několik stromů. Škody na majetku nebyly nijak zvlášť vysoké.
 10. Cestovní ruch v DR zaznamenává obrovský nárůst zájmu o dovolené a dlouhodobé pronájmy. Dle ministerstva turismu je na základě odhadů potřeba vybudovat nových/opravit starých 100 000 turistických obytných jednotek.
 11. Tato skutečnost přilákala velký zájem mnoha zahraničních investorů převážně z Ameriky a Kanady, díky kterým dochází k čím dál většímu nárůstu hodnoty nemovitostí a pozemků.
 12. Další důvod je příprava budování technologického a informačního zázemí pro nadnárodní společnosti – Silicon Cabarete po vzoru Silicon Valley. Všichni známe dnešní podobu Silicon Valley, a jak nemovitosti poblíž zaznamenaly raketový růst.
 13. Projekt Silicon Cabarete je již všemi institucemi odsouhlasený a začíná se s jeho realizací, proto je právě teď ta správná doba, kdy i vy si můžete koupit kus svého karibského ráje, a ne jen na potenciálu růstu jeho hodnoty velice zajímavě vydělat.
 14. Index nárůstu cen turistických ubytovacích objektů za posledních 10 let (2006-2016): 9,84 % ročně – roční nárůst hodnoty zastavěné plochy turistických komplexů v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží (informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata 10. 10. 2017)
 15. Index spekulativního nákupu – nákup pozemků za posledních 10 let (2006-2016): 11,72 % ročně (roční nárůst hodnoty pozemků v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží (informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata 10. 10. 2017)

 

Z naší nabídky nemovitostí na prodej v Dominikánské republice – Reality Dominikánská republika ZDE