Category Archives: zpravodajství

 • -

Počet dokončených nebytových budov byl rekordní

Category : zpravodajství

Nebytových budov se v roce 2019 dokončilo meziročně o 12,8 % více než v předchozím roce. Největší investice putovaly do průmyslových staveb a skladů. Nejvíce se stavělo v Jihomoravském kraji, nejvíce se proinvestovalo v Praze.

V České republice bylo v loňském roce postaveno 1 829 nových nebytových budov, ve srovnání s rokem 2018 tak jejich počet vzrostl o 12,8 %. Mírně vzrostla i celková podlahová plocha, a to o 0,8 %. Celková hodnota investičních nákladů na nové nebytové budovy však poklesla o 31,9 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny roku 2018. „Ze všech postavených nebytových budov zaujaly již tradičně největší podíl hotely a obdobné budovy. Naopak nejméně se dokončilo administrativních budov. Největší investice byly pak vynaloženy na stavby pro průmysl a skladování,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Objemově největší budovy se staví pro potřeby průmyslu a skladování. V minulém roce na jednu připadlo v průměru 29,6 tisíc m3 obestavěného prostoru a 3 029 m2 podlahové plochy. Naopak nejmenší jsou hotely a obdobné budovy, kdy v průměru na jednu stavbu loni připadlo 545 m3 obestavěného prostoru a 128 m2 podlahové plochy.

Z územního hlediska se nebytové budovy stavěly nejvíce v Jihomoravském kraji, kde jich bylo dokončeno 383. Naopak nejméně, 47, jich bylo dokončeno v Libereckém kraji. Nejdražší a prostorově největší stavby byly v Praze. Jedna zde dokončená budova měla v průměru hodnotu investičních nákladů 70,4 mil. Kč, podlahová plocha připadající na jednu budovu byla 3,9 tis. m2 a obestavěný prostor 18,7 tis. m3. Nejlevnější stavby se naopak v loňském roce dokončily na Liberecku, kde průměrná investiční hodnota nepřesáhla 4,5 mil. Kč. Tyto budovy byly také nejmenší, průměrná podlahová plocha zde byla 301 m2 a obestavěný prostor 1 625 m3.

Zdroj a více informací naleznete na webových stránkách ČSÚ.
 • -

Počty dokončených bytů rostly již pátým rokem

Category : zpravodajství

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. V roce 2019 počet dokončených bytů přesáhl 36 tisíc a přiblížil se tak hodnotám z období konjunkturních let, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů. Z dlouhodobého hlediska se jedná spíše o průměr.

V roce 2019 bylo dokončeno 36 406 bytů a meziroční růst o 7,6 % byl již pátým v řadě. „Růst počtu dokončených bytů v roce 2019 táhly stavby bytových domů, kterých se dokončilo 481 a jejichž výstavba stála 29 miliard korun. Byty v bytových domech jsou především velikosti 2+1 a průměrná obytná plocha jednoho bytu se meziročně mírně zvýšila na 52 m2,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Doba výstavby bytového domu byla necelé tři roky.

Nejčastější svislá nosná konstrukce bytových domů je zděná, naopak podíl dřevostaveb je nízký. Nadpoloviční počet bytových domů dokončených v roce 2019 byl připojen na plynovodní síť, zbytek byl dokončen bez přívodu plynu. Vytápění bytových domů je převážně centrální, a to spíše domovní s kotlem v budově než centrální dálkové. V kategorii bytových domů převažují domy s energetickou třídou B a výrazně narostl podíl mimořádně úsporných bytových domů třídy A.

Rodinných domů se v loňském roce dokončilo 18 390, což bylo zhruba na úrovni předchozího roku. Na jejich výstavbu bylo vynaloženo 68 miliard korun a náklady na výstavbu jednoho bytu činily 3,6 milionu korun. Byty v rodinných domech se nejčastěji stavěly v dispozici 4+1, obytná plocha v průměru činila 92 m2 a výstavba jednoho rodinného domu trvala v průměru tři a půl roku.

Rodinné domy mají nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech je možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2019 bylo dokončeno 2 796 nových rodinných domů-dřevostaveb a jejich podíl byl mírně nižší než v předchozím roce. Více než třetina rodinných domů dokončených v roce 2019 měla připojení na plyn převážně z plynovodní sítě a naprostá většina domů měla centrální domovní vytápění. Ve výstavbě rodinných domů aktuálně převažuje třída B energetické náročnosti a tento podíl v posledních letech výrazně roste a současně s tím klesá zastoupení v kategorii C. Mimořádně úsporných rodinných domů kategorie A se dokončuje zhruba sedm procent a tento podíl roste v čase pouze nepatrně.

Zdroj a detailnější informace o dokončených bytech naleznete na webu ČSÚ.

 


 


 • -

Výkup nemovitostí s možností zpětného leasingu

Category : zpravodajství

Máte finanční problémy, jste v exekuci a chcete zachránit svou nemovitost? Potřebujete rychle finanční hotovost? Potom je výkup nemovitostí s možností zpětného leasingu (odkupu) určen právě vám.

Se službou výkup nemovitostí se zpětným odkupem vyplatíte všechny své závazky (dluhy) a v nemovitosti můžete nadále bydlet v nájmu, a to za cenu v čase a místě obvyklé. Nemovitost si můžete časem odkoupit zpět do vašeho vlastnictví.

Co potřebujeme k posouzení žádosti o výkup nemovitosti

Na email: info@firmamagnet.cz nám zašlete tyto informace a podklady:

 • Výpis LV (listu vlastnictví)
 • Nabývací titul – kupní smlouvu, darovací smlouvu, aj.
 • Odhad nemovitosti – pokud ho nemáte, tak ho vypracujeme my a ZDARMA
 • Fotodokumentaci
 • Vyčíslení závazků váznoucí na nemovitosti (zástavy, exekuce, jiné právní vady)
 • V emailu nezapomeňte uvést telefonní kontakt, abychom se s vámi mohli co nejrychleji spojit

Pro koho je výkup nemovitosti určen:

 • Nemovitost musí být v majetku prodávajícího
 • Výkup nemovitostí je určen pro fyzické i právnické osoby
 • Výše závazků váznoucích na nemovitosti nesmí přesahovat 60% hodnoty nemovitosti


Pokud by jste chtěli využít naší službu – Výkup nemovitostí nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte naší společnost:

 • MAGNET REALIT s.r.o.
 • Mob: 725 632 529
 • E-mail: info@firmamagnet.cz

 


 • -

Odklad prokázání odbornosti realitního zprostředkování

Category : zpravodajství

Vláda ČR dnes schválila návrh novely realitního zákona, který by prodloužil dobu pro prokázání odbornosti nutné pro další podnikání, jak to ukládá zákon o realitním zprostředkování.

Splnění této podmínky by se posunulo z 3. září 2020 na 3. ledna 2021. MMR předpokládá, že ve druhé polovině roku 2020 bude již možno zkoušky, které jsou aktuálně pozastavené, znovu provozovat.

Profese realitních zprostředkovatelů se v současné době dostala do dvojnásobně složité situace. Nouzový stav komplikuje situaci nejen v omezení podnikání jako takového, kdy obchody téměř stagnují, ale mnohým makléřům zakrátko znemožní splnit podmínku provozování této živnosti. Nebudou totiž moci absolvovat zkoušku profesní kvalifikace ve lhůtě dané zákonem, a tím prokázat odbornost nutnou pro další podnikání. Chceme jim tímto pomoci, aby se v současné nelehké situaci nemuseli zbytečně ještě více stresovat,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Návrh bude tento týden projednán ve zkráceném jednání ještě Poslaneckou sněmovnou a posléze Senátem tak, aby byla novela zákona účinná již v průběhu měsíce dubna.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


 


 • -

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku

Category : zpravodajství

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti únoru poklesl o 3,2 bodu na hodnotu 94,4. Indikátor důvěry podnikatelů se rovněž snížil o 3,2 bodu na hodnotu 93,1. Indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 100,5.  Ve srovnání  s březnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,2 bodu na hodnotu 88,6, což byla nejnižší hodnota od června 2013. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně snížil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, jsou oproti únoru horší. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 119,0. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se oproti únoru téměř nezměnilo. Očekávání zaměstnanosti jsou přibližně stejná jako minulý měsíc. Meziročně je důvěra ve stavebnictví nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,3 bodu na hodnotu 99,8. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti únoru zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti, měsíců jsou výrazně nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,2, nejnižší hodnotu od května 2014. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti minulému měsíci nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se zvýšilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou v meziměsíčním srovnání výrazně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podniků v odvětvích služeb jsou pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, meziměsíčně výrazně nižší. Meziročně je důvěra ve vybraných službách také nižší.

Mezi spotřebiteli se v březnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 100,5. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně také zvýšily. Úmysl spořit se mírně snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se ve srovnání s únorem rovněž téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Sběr dat za podnikatelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. března, za spotřebitelskou část od 1. do 16. března. Vnímání aktuálního stavu a očekávání ze strany podnikatelů a spotřebitelů jsou proto v dynamicky se vyvíjející situaci v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru v publikovaných datech zachyceny pouze částečně.

Dřívější zveřejnění této informace oproti původně plánovanému termínu bylo možné i díky tomu, že respondenti z podnikatelské sféry dodali potřebné podklady včas a v obvyklém rozsahu, přičemž část z nich již čelila prvním dopadům mimořádných opatření. Jejich úsilí si vážíme a tímto bychom jim rádi poděkovali.

Zdroj: Český statistický úřad


 


 • -

Loňská stavební produkce v ČR byla mírně nad úrovní EU

Category : zpravodajství

Stavební produkce vzrostla v roce 2019 meziročně o 2,6 %, což je mírně nad úrovní EU jako celku.

Většina států zaznamenala v loňském roce růst stavební produkce, pokles se projevil pouze na Slovensku a ve Španělsku.

Stavební produkce v Evropské unii loni navázala na úspěchy z předchozích let a meziročně vzrostla o 2,4 % pro EU27. Převážná většina států zaznamenala meziroční růsty stavební produkce, pokles se projevil pouze na Slovensku (meziročně -3,3 %) a ve Španělsku (‑2,4 %). „Výkon stavebnictví v České republice se pohyboval mírně nad úrovní EU, index stavební produkce vzrostl o 2,6 %. Stavební produkce v Německu, Polsku a Rakousku rostla rychleji než u nás,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Růst stavební produkce táhlo v Evropě spíše inženýrské stavitelství, za EU27 meziročně vzrostlo o 3,4 %. Česká republika, Rakousko a Německo si připsaly vyšší růsty než průměr EU, naopak Slovensko a Polsko po předchozích vysokých růstech v inženýrské výstavbě zaznamenaly pokles. Pozemní stavitelství rostlo v roce 2019 v EU27 o 2,5 % a v této oblasti byl výkon České republiky nepatrně pod průměrnou úrovní (+2,1 %). Také na Slovensku rostla pozemní výstavba pomaleji (+0,5 %). Rychleji než v EU jako celku rostlo pozemní stavitelství v Německu, Rakousku a především v Polsku, které dosáhlo až na dvouciferný růst.

Zdroj: Český statistický úřad. Aktuální data o vývoji stavební produkce v Evropě naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr