Category Archives: zpravodajství

 • -

Ceny bydlení v Evropě na vzestupu

Category : zpravodajství

Reality a bydlení – Platby za bydlení představují čtvrtinu celkových výdajů evropských domácností. Největší podíl tvořily v roce 2018 ve Finsku, Dánsku a na Slovensku, nejnižší pak na Maltě. Značnou část rodinného rozpočtu ukrajují i Čechům. Nejvyšší růst cen bydlení pocítily v posledních letech domácnosti ve Finsku a Nizozemsku.

V roce 2018 utratily domácnosti v Evropské unii téměř 2,1 bilionu eur za bydlení a energie. To představuje 24,0 % jejich celkových spotřebních výdajů, tedy největší skupinu výdajů evropských domácností. Další v pořadí byly položky doprava (13,2 %), potraviny a nealkoholické nápoje (12,1 %), rekreace a kultura (9,1 %) a restaurace a hotely (8,7 %). Zbývající položky představovaly nábytek, vybavení domácnosti a věci pro běžnou údržbu domácnosti (5,4 %), oděvy a obuv (4,7 %), alkoholické nápoje, tabák a narkotika a dále zdraví (shodně 3,9 %), komunikace (2,3 %), vzdělávání (1,2 %) a ostatní (11,4 %).

Nejvíce na bydlení vydávají Finové, Dánové a Slováci

Ve velké většině členských států EU představuje nejvýznamnější skupinu výdajů domácností bydlení, voda, elektřina, plyn a jiná paliva. V roce 2018 byl tento podíl nejvyšší ve Finsku (28,5 %), Dánsku (28,1 %) a na Slovensku (27,7 %), dále ve Francii (26,3 %), Velké Británii (26,0 %), Švédsku (25,9 %) a Česku (25,2 %). Nejméně platili za své bydlení obyvatelé Malty (10,3 %), Litvy (15,0 %) a Kypru (15,1 %).

Rekordní nárůst výdajů za bydlení zaznamenali ve Finsku

Výdaje za bydlení a energie rostly v celé EU v posledním desetiletí ze všech hlavních skupin nejvíce. V roce 2008 tvořily 23,2 % celkových výdajů domácností, v roce 2018 pak 24,0 %. Celkově tedy vzrostly o 0,8 procentního bodu.

Nejvyšší nárůst zaznamenali statistici ve Finsku (o 4,8 procentního bodu). Dále následovaly Nizozemsko (+3,1 p. b.), Portugalsko (+2,7 p. b.), Bulharsko (+2,5 p. b.), Irsko a Španělsko (shodně +2,1 p. b.) a Lucembursko (+2,0 p. b.). V deseti členských státech došlo k poklesu, a to nejvíce na Slovensku (–2,9 p. b.). Za ním se umístily Maďarsko (–2,1 p. b.), Německo a Lotyšsko (–1,7 p. b.), Malta (–1,3 p. b.), Kypr (–1,0 p. b.), Polsko (–0,7 p. b.), Švédsko (–0,4 p. b.), Velká Británie (–0,3 p. b.) a Česko (–0,1 p. b.).

Zdroj: Český statistický úřad


 


 • -

Montované haly. Šetří váš čas i peníze

Category : zpravodajství

Montované haly jsou nejjednodušší a především nejlevnější variantou pro zastřešení větší plochy. Jejich využití je velmi široké a pro jejich realizaci hovoří mnoho výhod.

 

Pestrost využitíMohou sloužit například jako sklady, výrobní a průmyslové haly, logistiku, dílny, garáže pro stavební nebo zemědělskou techniku a stroje, úložiště krmiva a zemědělských plodin, hangáry pro letadla, vojenské a humanitární potřeby, sportovní haly, jízdárny, stáje pro zvířata, veletržní haly, obchodní a prodejní prostory a mnoho dalšího…

Čas jsou peníze – Další výhodou je jejich velmi rychlá montáž, která u haly například o rozměrech 20×50 metrů (1000 m2) netrvá déle než čtyři dny. Jsou nezkutečně variabilní a lze je prakticky neomezeně nastavovat a rozšiřovat dle potřeby. K ukotvení haly není zapotřebí betonový fundament ani piloty. Montáž je možná na libovolném povrchu.

Mobilita – Bezstarostné a rychlé přemístění s minimálním narušením provozu ušetří vaše náklady a zvýhodní oproti konkurence. Montované haly kdykoliv bez sebemenších problémů rozložíte a postavíte na novém místě.

Široké příslušenství – Mimo to jsou konstrukce montovaných průmyslových objektů, hal a skladů k dispozici s rozsáhlým sortimentem příslušenství, včetně dveří pro zaměstnance, rolovacích vrat, osvětlení, energetických rozvodů, vzduchotechniky atd.

Montované haly jsou ideálním řešením pro všechny, kteří potřebují rychle vyřešit stavbu skladu nebo jiného objektu, ale zároveň požadují maximální kvalitu.

Unikátní mobilní haly můžete pořídit jako neizolovaný nebo zcela izolovaný – energeticky efektivní objekt. V tomto případě jde o tzv. thermo halu s výbornými tepelnými vlastnostmi. Haly jsou samozřejmě připraveny na maximální zatížení větrem a sněhem – vždy s ohledem na region, ve kterém bude stavba realizována.

Ceny montovaných hal – Ty se odvíjejí od spousty faktorů, proto se nedá stanovit univerzální ceník. Cena se tvoří na základě nezávazné poptávky, kterou si může každý zákazník nechat vypracovat podle konkrétních parametrů požadované haly. Postačí k tomu zaslat email, kde budou popsány základní požadavky. Zaručeně však, vždy půjde o daleko nižší cenové náklady než u jiných typů zastřešení. Proto zvolit k realizaci montované haly je vždy nejlepším a nejlevnějším rozhodnutím.

Podívejte se na naší nabídku průmyslových a komerčních hal – číst více…


 


 • -

Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Category : zpravodajství

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 15 milionů korun. Žádosti bude MMR přijímat až do 11. února.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj


 • -

Postup při nákupu nemovitostí v Dominikánské republice

Category : zpravodajství

Nákup nemovitostí do osobního vlastnictví

V oblasti Cabarete jsme se už sžili s místními obyvateli, prosadili jsme se ve vedení města, církve, regionální politiky a máme své vlastní dominikánské právníky a bankéře. Proto jsme schopni dostat se k nemovitostem za zajímavou cenu. Jsou to nemovitosti, které se nacházejí v určité tísni, majitel potřebuje peníze, protože chce odcestovat zpět do své vlasti, nemovitosti v insolvenci anebo nemovitosti zabavené právníky. Vzhledem k této skutečnosti mají nemovitosti značně podhodnocenou cenu.

A proto i my našim partnerům zajišťujeme nemovitosti, které kupují za maximálně 70 % – 80 % jejich tržní hodnoty, díky čemuž se již při nákupu mohou nacházet ve 20% – 30% zisku. Nemluvě o potenciálu nárůstu hodnoty nemovitosti díky aspektům, o kterých se zmiňujeme výše, a růstu celkového realitního trhu v DR.

Index nárůstu cen turistických ubytovacích objektů za posledních 10 let (2006 – 2016): 9,84 % ročně (roční nárůst hodnoty zastavěné plochy turistických komplexů v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží – informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata dne 10. 10. 2017). Index spekulativního nákupu – nákup pozemků za posledních 10 let (2006-2016): 11,72 % ročně (roční nárůst hodnoty pozemků v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží – informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata dne 10. 10. 2017).

Postup při nákupu – Způsob a možnosti osobního vlastnictví

Vlastnictví v DR je ve všech směrech stejné jako u nás, DR má také svůj katastr, tudíž je možné vlastnit nemovitost buď jako fyzická, anebo právnická osoba. Je možné vlastnit veškeré nemovitosti, které mají své titulo (něco jako u nás LV s parcelním číslem) Proto je zde možnost vlastnit pozemky, domky, vily, restaurace, hotýlky i velké hotelové komplexy. Je zde možnost vlastnit i jednotlivé apartmány, i ty ale musí mít své titulo. Pro získání titula, a pro to, aby mohlo být zapsáno v katastrálním úřadě jako samostatný objekt, a mohl tedy mít svého samostatného vlastníka, je potřeba, aby tento nový či nově budovaný apartmán měl velikost alespoň 58 m2. Máme ale možnost zajistit i apartmány menší, které měly titulo zřízené již dříve, ještě za starých podmínek, ty jsou o velikosti cca 38 m2. Vlastnictví apartmánů je pak stejné jako vlastnictví bytových domů u nás. Je jeden velký objekt, v němž je několik jednotlivých podílníků na objektu (vlastníků jednotlivých bytů). Stejně tomu je tak i u nákupu apartmánu do osobního vlastnictví v DR. Firma, založená za účelem nákupu hotelu či jiného projektu, je vlastníkem celého objektu, a jednotliví vlastníci apartmánů jsou spolupodílníky tohoto objektu, jejichž vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí.

K tomu, abych se mohl stát vlastníkem, potřebuji pouze platný pas.

S nemovitostmi i apartmány jsou spjaty roční náklady (daň z nemovitosti, náklady na energie, opravy, atd.), které jsou ve výši cca 3 % z ceny nemovitostí a je potřeba s nimi při vlastnictví počítat. Povinná daň je u nemovitostí s cenou nad 120 000 USD – 1%. Do výše ceny 120 000 USD se daň neplatí – tzv. chudobná daň = 0 USD. Zbylá část nákladů je dle obvyklých cen v posledních 5-10 letech – cca 2% z hodnoty nemovitosti. Pokud si kupujete nemovitost v DR proto, abyste zde dlouhodobě žili, platíte si tyto náklady sami. Pokud ale chcete v DR bydlet pouze přechodně, například pouze na pár měsíců v roce, přičemž zbytek roku trávit doma, můžeme vám nabídnout možnost, že vám na dobu, po kterou v DR nebudete, zajistíme zpětný pronájem Vámi zakoupené nemovitosti. Tento pronájem vám pokryje výše zmiňované náklady a velmi často ještě také přinese určitý roční zisk.

Předpoklad dobré investice

 1. Dominikánská republika leží v krásném slunném karibském ráji, kde by téměř každý člověk chtěl strávit alespoň jednu dovolenou v životě.
 2. Rozhodli jsme se pro ni díky milé povaze a ochotě místních obyvatel, krásám přírody a možnosti klidného života, ale hlavně díky velice zajímavým možnostem investice půdy, menších nemovitostí, ale i velkých hotelových komplexů.
 3. Nehrozí zde problémy spojené s migrační krizí, které by znehodnocovaly trh nemovitostí a životní pohodu, protože Dominikánská republika pro tyto lidi není nikterak zajímavá. Karibik je totiž dostatečně vzdálen od Evropy, Asie i Afriky.
 4. Dominikánská republika je založená na rodinném sociálním systému, v němž se členové rodiny starají o starší. Stát neposkytuje žádné finanční podpory, proto zde není místo pro migranty, kteří ve většině případů parazitují na Evropském sociálním systému.
 5. V Dominikánské republice nehrozí ani demografická krize, kvůli které si některé státy sami uprchlíky zvou, protože v DR je normální, že rodiny mají 5 – 6 dětí, a tudíž není potřeba zvyšovat porodnost.
 6. Jako levnou pracovní sílu Dominikánci využívají Haiťany. Díky tomu, že Haiti je jednou z nejchudších zemí světa, její obyvatelé pracují v DR i za opravdu nízkou mzdu. (Je to smutné, ale bohužel je to tak.) A Proto DR jinou levnou pracovní sílu ani nehledá.
 7. Hlavní důvod, proč v DR migrační krize nehrozí, je však ten, že v DR je 96 % Křesťanské populace, která neuzpůsobuje zákony a výjimky žádným jiným kulturám, proto zde ani není prostor pro rozšiřování jiných náboženských zvyklostí.
 8. Dalším důvodem je to, že Dominikánská republika je jediná země v Karibiku, které se dnes, zároveň však i z historického hlediska, nejméně dotýká působení živelných pohrom.
 9. Hurikány Irma a Maria Dominikánskou republiku, a ani okolí Cabarete, ve kterém se naše investiční záměry nachází, nijak značně nepoškodily. Vlny byly sice větší než obvykle. A také popadalo několik stromů. Škody na majetku nebyly nijak zvlášť vysoké.
 10. Cestovní ruch v DR zaznamenává obrovský nárůst zájmu o dovolené a dlouhodobé pronájmy. Dle ministerstva turismu je na základě odhadů potřeba vybudovat nových/opravit starých 100 000 turistických obytných jednotek.
 11. Tato skutečnost přilákala velký zájem mnoha zahraničních investorů převážně z Ameriky a Kanady, díky kterým dochází k čím dál většímu nárůstu hodnoty nemovitostí a pozemků.
 12. Další důvod je příprava budování technologického a informačního zázemí pro nadnárodní společnosti – Silicon Cabarete po vzoru Silicon Valley. Všichni známe dnešní podobu Silicon Valley, a jak nemovitosti poblíž zaznamenaly raketový růst.
 13. Projekt Silicon Cabarete je již všemi institucemi odsouhlasený a začíná se s jeho realizací, proto je právě teď ta správná doba, kdy i vy si můžete koupit kus svého karibského ráje, a ne jen na potenciálu růstu jeho hodnoty velice zajímavě vydělat.
 14. Index nárůstu cen turistických ubytovacích objektů za posledních 10 let (2006-2016): 9,84 % ročně – roční nárůst hodnoty zastavěné plochy turistických komplexů v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží (informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata 10. 10. 2017)
 15. Index spekulativního nákupu – nákup pozemků za posledních 10 let (2006-2016): 11,72 % ročně (roční nárůst hodnoty pozemků v oblasti Puerto Plata – severní pobřeží (informace zveřejněná na konferenci Turismo v Puerto Plata 10. 10. 2017)

 

Z naší nabídky nemovitostí na prodej v Dominikánské republice – Reality Dominikánská republika ZDE


 


 • -

Program Výstavba ještě více zacílí na obce

Category : zpravodajství

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne změny některých podmínek v programu Výstavba, aby možnost pořízení dostupných a sociálních bytů byla pro naše obce ještě snazší a dostupnější.

Pokračuje také v programu Půjčky pro mladé, a připravuje Zákon o dostupném bydlení. K dnešnímu dni zveřejnilo i model hodnotových map nájemného pro stanovení pravidel pro dávky na bydlení.

 

Po četných jednáních s našimi starosty a starostkami, kterých se účastním při svých výjezdech do regionů, jsme se rozhodli změnit některé podmínky programu Výstavba. Mezi ty nejzásadnější patří  změna definice nízkého příjmu. Dále například umožníme vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav jako je přestavba nebo nástavba. Díky těmto změnám dosáhne na dotaci a úvěr v rámci programu více obcí, a tím ještě více pomůžeme s výstavbou bytů v obcích,“ uvedla na dnešním setkání s novináři ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Program Výstavba mohou využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb.

Nyní Ministerstvo pro místní rozvoj přichází s návrhem na změnu definice nízkého příjmu. Bude se jednat o příjem, který nepřesáhne násobek hrubé průměrné mzdy, a to 0,6 v případě jednočlenných domácností, 0,7 v případě dvoučlenných domácností, 0,8 v případě tříčlenných domácnosti, 1 násobek v případě čtyřčlenné domácnosti, 1,2 v případě pětičlenné a vícečlenné domácnosti. Ministerstvo dále umožní vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav, přístavbou, nástavbou. Navrhovaná změna umožní pořízení jednotlivých dostupných bytů stavební úpravou nebytových prostor. Obce většinou disponují prostory, které jsou vhodné pro úpravu na dostupné byty, což je úspornější řešení než vznik nového bytového domu, který v případě menší obce není potřebný.

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes na svých webových stránkách také zveřejnilo model hodnotových map nájemného pro stanovení pravidel pro dávky na bydlení. Data pochází z Asociace realitních kanceláří ČR, Svazu měst a obcí ČR a Katastrálního úřadu ČR. Cílem těchto map je jednak určení modelového poměru nájemného k prodejní/kupní ceně bytů, tak i výpočet hodnot nájemného stanovení pravidel pro dávky na bydlení na základě cen bytů ve stanovených lokalitách. Tyto hodnotové mapy již v červnu 2019 ministerstvo poslalo Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ministerstvo řeší i nutnost Zákona o dostupném bydlení, který by řešil problémy související s bydlením, které jdou nyní napříč všemi resorty. Zakotví v legislativě pojmy, které dosud nikde nejsou. Dostupné bydlení by mělo být určeno domácnostem s průměrnými příjmy. Jedná se o nájemní bydlení pro střední třídu.

Stále také běží program Půjčky pro mladé, na něž je letos připraveno 600 milionů korun. Ke konci října bylo od jeho spuštění podáno celkem 1002 žádostí za téměř 1,1 miliardy korun. Pro příští rok plánujeme uvolnit částku 850 milionů korun.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj


 


 • -

Stavebnictví se v posledních letech daří

Category : zpravodajství

Pozemní stavitelství stabilně roste již od poloviny roku 2016 a za leden až červenec letošního roku zaznamenalo meziroční růst +2,4 %. Také inženýrské stavitelství se pomalu vzpamatovává z propadu a meziročně roste rychleji (+6,6 %). Roste též hodnota stavebních povolení i nových zakázek.

Stavební společnosti provedly v roce 2018 stavební práce v hodnotě 502 miliard korun, což v meziročním porovnání představuje růst o 10,7 %.  Z hlediska objemu stavebních prací se nejvíce prostavělo v Praze (21 %). Pro veřejné zadavatele bylo loni prostavěno 116 mld. Kč, což představuje 42 %.

V roce 2018 bylo dokončeno 18 666 nových bytových budov a v nich 29 657 bytů. Počty dokončených bytů ve srovnání s minulým rokem rostly, a to jak v rodinných, tak v bytových domech. Dvě třetiny bytů v nové výstavbě byly dokončeny v rodinných domech,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Rodinné domy se staví především ve Středočeském kraji v obcích kolem Prahy, dále v Jihomoravském kraji především v okrese Brno-venkov a také v Moravskoslezském kraji, kde se výstavba odehrává spíše ve městech. V seznamu míst s rozsáhlou bytovou výstavbou se nacházejí také horské obce, které jsou atraktivní pro bytovou výstavbu rekreačních bytů. Nosná konstrukce rodinných domů byla převážně zděná, ale stále narůstá podíl dřevostaveb. Loni bylo ze dřeva postaveno již 16 % rodinných domů, o 15 procentních bodů více než v roce 2000. Energetická náročnost nových rodinných domů je převážně velmi úsporná, podíl mimořádně úsporných domů je dlouhodobě zhruba 6 %. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu v rodinném domě loni činily 3,43 mil. Pětina bytových domů byla dokončena v Praze a intenzivně se bytové domy stavěly také v kraji Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském. Téměř dvě třetiny bytových domů byly postaveny jako velmi úsporné. Výstavba jednoho bytu v bytovém domě vyšla v průměru na 2,14 mil. Kč.

Počty zahájených bytů klesaly od roku 2008 až do roku 2013. Loni byl zaznamenán pětiprocentní růst a jednalo se o již pátý růst v řadě. Do konce července byla zahájena výstavba 22 190 bytů, meziročně o 16,5 % více. „Za rok 2019 se zatím zahájilo 6 855 bytů  v bytových domech a tento údaj snese srovnání s konjunkturním rokem 2008. Projektů je ale poměrně málo, proto hodnocení meziročních změn podléhá velkým výkyvům,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Za leden až červenec 2019 rostla orientační hodnota stavebních povolení o 19,7 %. Celková hodnota nových zakázek v prvním pololetí letošního roku meziročně vzrostla o 0,7 % a činila 123 mld. Kč. Produkce českého stavebnictví byla v 1. pololetí 2019 na úrovni EU28, tedy s meziročním růstem  o 3,4 %. Z okolních států je na tom podobně Německo (+3,8 %), Rakousko a Polsko zaznamenaly výraznější růsty (7,0 resp. 9,2 %). Naopak Slovensko jako jedna z mála zemí vykázalo pokles stavební produkce (-1,0 %).

Zdroj: Český statistický úřad